Energie Management Specialisten
Image default
Dienstverlening

Wat houdt de saneringsregeling voor varkenshouderijen in?

Veehouderijen in Nederland ondergaan onzekere tijden met betrekking tot de voortzetting van de huidige bedrijfsvoering – iets wat breed en uitvoerig aandacht krijgt in de media. Klimaatdoelen moeten gehaald worden en hoeveel veehouderijen op de huidige voet verder kunnen is onduidelijk. Wat houdt in dit licht de Saneringsregeling voor de varkenshouderij in?

Saneringsregeling voor de varkenshouderij

De saneringsregeling voor varkenshouderijen in Nederland is een overheidsprogramma dat tot doel heeft de varkenshouderijsector te herstructureren en te verduurzamen. Deze regeling is bedoeld om milieuproblemen, met name op het gebied van stikstofuitstoot, te verminderen en tegelijkertijd de positie van varkenshouders te verbeteren. Hier zijn de belangrijkste punten van de saneringsregeling voor varkenshouderijen:

  1. Doelstellingen van de regeling: De saneringsregeling voor varkenshouderijen heeft verschillende doelstellingen, waaronder het verminderen van de stikstofuitstoot in de landbouwsector, het verbeteren van de leefomgeving en de volksgezondheid in gebieden met een hoge veedichtheid, het versterken van de economische positie van varkenshouders, en het verminderen van het aantal varkens in Nederland.

  2. Vrijwilligheid: Deelname aan de saneringsregeling is vrijwillig. Varkenshouders kunnen ervoor kiezen om deel te nemen aan het programma, maar ze zijn niet verplicht om dit te doen.

  3. Uitkoopregeling: Een belangrijk onderdeel van de regeling is de uitkoopregeling. Varkenshouders die ervoor kiezen om deel te nemen aan de regeling ontvangen een financiële vergoeding in ruil voor het beëindigen van hun bedrijfsactiviteiten. Deze vergoeding is bedoeld om de varkenshouders te compenseren voor het verlies van hun bedrijf en om hen te helpen bij het vinden van alternatieve inkomstenbronnen.

  4. Selectiecriteria: Niet alle varkenshouderijen komen in aanmerking voor de regeling. Deelname is afhankelijk van bepaalde selectiecriteria, zoals de locatie van het bedrijf, de leeftijd van de varkenshouder, en de omvang van het bedrijf.

  5. Milieumaatregelen: Naast de uitkoopregeling omvat de saneringsregeling ook milieumaatregelen. Varkenshouders die ervoor kiezen om hun bedrijfsactiviteiten voort te zetten, moeten investeren in verbeteringen op het gebied van duurzaamheid en milieubescherming. Dit kan onder meer inhouden dat ze moeten voldoen aan strengere milieueisen en maatregelen moeten nemen om de stikstofuitstoot te verminderen.

  6. Regionale aanpak: De saneringsregeling heeft een regionale aanpak. Dit betekent dat de maatregelen en criteria kunnen variëren afhankelijk van de locatie van het varkensbedrijf. Sommige gebieden met een hoge veedichtheid worden als prioritaire regio’s beschouwd.

  7. Financiering: De saneringsregeling wordt gefinancierd door de overheid. Er zijn budgetten beschikbaar gesteld voor de uitkoopregeling en andere maatregelen in het kader van de sanering van de varkenshouderijsector.

De saneringsregeling voor varkenshouderijen is een complex programma dat tot doel heeft de varkenshouderijsector te transformeren en te verduurzamen, terwijl het tegelijkertijd de belangen van varkenshouders in overweging neemt. De exacte details en voorwaarden van de regeling kunnen variëren, en het is belangrijk voor varkenshouders om contact op te nemen met de relevante instanties en advies in te winnen bij de gespecialiseerde adviseurs van FarmAdvies om te bepalen of deelname aan de regeling voor hun specifieke situatie zinvol is.

LBV Regeling

Farm Advies is er ook voor varkenshouderijen die zich hun bedrijf al dan niet genoodzaakt zien te beëindigen. Meer weten over het eventueel beëindigen van uw varkenshouderij? Neem vrijblijvend contact op met Farm Advies voor een gericht plan van aanpak en ontdek wat financieel de beste keuze is voor uw varkenshouderij. Wel of geen gebruikmaken van de LBV regeling? Maak gebruik van de expertise van Farm Advies.  

https://www.farm-advies.nl/