Energie Management Specialisten
Image default
Insolventie

De aansprakelijkheid van de gemeente

Bent u gestruikeld over een stoeptegel die uitstak of doordat er een gat in de weg zat? Bent u uitgegleden op straat of een natte vloer? Dan kan de wegbeheerder, veelal de gemeente,  onder bepaalde omstandigheden aansprakelijk worden voor letselschade Eibergen gesteld.

De gemeente aansprakelijk stellen

Op de gemeente rust een zorgplicht om gevaarlijke situaties te voorkomen en moe anders letselschade Eibergen betalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderhouden van de weg en de stoep en het waarschuwen voor een gevaarlijke situatie. De gemeente is verplicht om de wegen en de voetpaden die hij beheert, in goede staat te houden.  Indien de gemeente dit nalaat, kan de gemeente onder bepaalde omstandigheden aansprakelijk worden gesteld voor het ontstaan van het ongeval en voor letselschade Eibergen. Wanneer er een gevaarlijke situatie ontstaat, dient de gemeente te waarschuwen voor de mogelijke gevolgen die een gevaarlijke situatie met zich mee kan brengen of door een gevaarlijke situatie weg te nemen. Anders kun je bij de gemeente letselschade Eibergen claimen.

Letselschade Eibergen claimen

In geval van letselschade Eibergen ontstaan ten gevolge van gladheid dient vast komen te staan dat de gemeente op de hoogte was of kon zijn van de gladheid. Wanneer dit het geval is, moet de zorgplicht zijn geschonden door de gemeente. Bij gladheid bestaat de zorgplicht uit een inspanningsverplichting om de gladheid te bestrijden. Gedacht kan worden aan het strooien of het waarschuwen dat het op een bepaalde plek glad kan zijn. Tevens moet voor een geslaagd beroep op aansprakelijkheid vast komen te staan dat het gebied valt onder het strooischema van de gemeente.  Is het ongeval kortgeleden gebeurd? Dan adviseren wij om terug te gaan naar de plek en om foto’s te maken van het gebrek. Zo heeft u bewijs voor letselschade Eibergen en kunt u aantonen in welke toestand de weg verkeerde ten tijde van het ongeval. Neemt u contact met ons op wanneer u letselschade Eibergen  hebt opgelopen door nalaten van de gemeente. Samen bespreken we dan de kwestie en zullen we bekijken of het opstarten van een letselschadeprocedure mogelijk is.