Energie Management Specialisten
Image default
Relatie

Wil je een team assessment organiseren?

De groei van een team is van grote waarde binnen een organisatie en hiervoor is het goede team assessment in het leven geroepen. Dit initiatief bestaat om ploegen een impuls te geven zodat het samenwerken (nog) beter zal gaan. Een belangrijke pijler in de ontwikkeling bij een team assessment is het evalueren en verbeteren. Door dit op een goede manier te doen, kan er kritisch gekeken worden naar elkaar en naar het team. Voor een nieuwe stappen kunnen worden gezet moet eerst de oude situatie geanalyseerd worden en dat gebeurt met dit plan. Door met elkaar in gesprek te gaan ontstaat er snel duidelijkheid over hoe het team in elkaar steekt.

Pijnpunten 

Als een team samenwerkt, zijn er altijd punten die niet goed gaan. Dat weet team assessment ook. Dat is ook niet erg, want tussen mensen kan nou eenmaal niet alles perfect verlopen. Om het wel goed te laten gaan, is er inzicht in de ploeg nodig. Na de eerste stappen kan er gekeken worden waar in de organisatie de pijnpunten zitten en op die manier kan er vervolgens progressie worden geboekt. Het team assessment helpt om meer inzicht in het team en in elkaar te krijgen. Een gericht plan van aanpak kan er vervolgens voor zorgen dat het beter gaat met het team. 

Verbeteringen

Het is van waarde dat het personeel openstaat voor feedback en bereid is om kritisch naar zichzelf te kijken. Kritiek van een ander kunnen aannemen kan bij team assessment een goede eerste stap zijn. Het gaat om acceptatie en progressie en dat staat voorop. Elkaars minpunten accepteren is ook van waarde als het team beter en sterker wil worden. Belangrijk is dat het personeel met elkaar door één deur kan en met het team assessment wordt daar stevig en goed aan gewerkt.