Energie Management Specialisten
Image default
Energie

Hoe we de klimaatdoelen kunnen behalen dankzij WKO

Dat de opwarming van de aarde een probleem is van ons allemaal dat is inmiddels wel duidelijk. Onder andere de Nederlandse regering heeft daarom een klimaataccoord opgesteld met daarin een aantal klimaatdoelen voor het jaar 2030. In dat jaar moet de Co2 uitstoot in Nederland flink afgenomen zijn, namelijk met maar liefst 49% in vergelijking met het jaar 1990. Om deze doelen te behalen is het van belang dat we van fossiele brandstoffen afstappen en andere, meer duurzame manieren vinden om onder meer onze gebouwen en woningen op te warmen of af te koelen. Zo putten we de aarde niet langer uit en wordt de lucht ook een stuk schoner. Een nieuwe, duurzame manier om gebouwen op te warmen en te koelen is door middel van bodemenergie, of warmte-koudeopslag, ook wel WKO genoemd.

Wat is WKO?

WKO is dus een afkorting van warmte-koudeopslag. Dit is een vorm van bodemenergie. Van nature bevindt zich water in de bodem van de aarde. Dit kan zich op verschillende dieptes bevinden. Van 50 tot soms wel 200 meter diepte. Van deze natuurlijke waterbronnen kunnen we slim gebruik maken om op een klimaatneutrale wijze gebouwen te verwarmen en af te koelen. Water is namelijk een goede energiedrager.Zo’n technische installatie slaat in grote reservoirs warm en koud water op onder de grond.

Hoe werkt een wko-installatie?

Onder de grond bevindt zich dus één reservoir met warm water (rond de 14 graden) en één reservoir met koud water (rond de 7 graden). Wanneer een gebouw warmte nodig heeft, wordt het warme water uit de warmtebron gepompt en gaat het vervolgens het gebouw door. De warmtepomp zal het lauwe water verwarmen tot een hogere temperatuur. Dit systeem werkt op elektra, er komt dus geen gas aan te pas. Stroom is altijd beschikbaar en zeker wanneer groene stroom gebruikt wordt is het ontzettend energiezuinig. Nadat het warme water gebruikt is, loopt het afgekoelde water terug in de koude bron. 

Andersom werkt het ook. In de zomer wordt het koude water omhoog gepompt, wat kan helpen bij het afkoelen van het gebouw. Dit water warmt gedurende dit afkoelingsproces weer wat op, waarna het terugstroomt in de opgeslagen warmtebron. In de zomer wordt dus veel water uit de koude bron gebruikt, wat na gebruik in de warme bron terecht komt. Hierdoor is de warme bron weer goed gevuld voor de naderende winter periode. 

Elk WKO-systeem moet aan strenge milieu-en veiligheidseisen voldoen, kies daarom altijd voor een gecertificeerd bedrijf wanneer u een wko installatie wilt laten plaatsen.

https://www.kuijpers.nl/wko