Energie Management Specialisten
Image default
Energie

Bio brandstof voor een beter milieu

Biobrandstof en milieu zijn een gouden combinatie

Biobrandstof is een woord waarvan menig klimaatactivist tegenwoordig erg blij van zal worden. Deze brandstof is namelijk puur biologisch. Daarmee is deze zeer goed voor het milieu. Organische grondstoffen zijn de basis van deze soorten brandstof. En deze maken het hergebruiken van producten en grondstoffen mogelijk. Onder organische grondstoffen worden voornamelijk plantaardige en dierlijke materialen verstaan. Deze worden later omgevormd tot synthetische brandstoffen. De zojuist genoemde bio(logische) brandstof is hier dus een voorbeeld van.

Minder schadelijke uitstoot verbrandingsmotoren door biobrandstof

Verbrandingsmotoren zijn op vele plekken te vinden. Velen hiervan bevinden zich op de wegen in de vorm van verkeer en transport. Helaas rijdt op dit moment een groot deel van de voertuigen nog steeds op fossiele brandstoffen. Nationaal gezien rijden er dagelijks al honderdduizenden auto’s, busjes en vrachtwagens van A naar B. Internationaal zijn dat er nog vele malen meer. Dit heeft allemaal een zeer negatieve impact op het milieu. Bij de verbranding in deze motoren ontstaat namelijk veel CO2. Je kunt je wel voorstellen hoe slecht fossiele brandstoffen dus voor het klimaat zijn. Het is daarom een goed idee om steeds meer gebruik te maken van biobrandstof. Alhoewel dit niet zorgt voor een complete uitsluiting van CO2-uitstoot, zal er wel sprake zijn van een enorme reductie hierin. Een groot voordeel van bio brandstof is dat deze hergebruikt kan worden. Dat is ook de reden dat deze brandstof bio genoemd mag worden. Voorbeelden hiervan zijn hout, gedroogde uitwerpselen en plantaardige oliën. Deze zijn oneindig te verkrijgen, in tegenstelling tot aardgas, bruinkool of steenkool, wat onder fossiele brandstoffen wordt geschaard.

Biodiesel en biogas: soorten bio brandstof

Biogas en biodiesel zijn voorbeelden van biobrandstoffen. Vettige gewassen werken hierbij erg goed. De vrijkomende vetten worden samengeperst wat resulteert in biodiesel. Hiervan zijn er twee soorten: FAME en HVO. Welke mensen gebruiken is vaak een afweging. FAME is goedkoper, maar minder zuiver. Dit omdat deze soort diesel water aantrekt. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat er zich bacteriën in gaan nestelen. Dit is op den duur uiteraard schadelijk voor je verbrandingsmotor. HVO is een stukje duurder, maar daarentegen wel weer waterafstotend. Daarmee is dit ook de zuiverste biodiesel. Dan is er nog biogas. Biogas wordt gewonnen uit gas dat ontstaat tijdens het afbreken van mest en afval. Hierbij komen bacteriën vrij waardoor methaan ontstaat. Het samenpersen van methaan resulteert in biogas. Hoe meer bio de brandstof is hoe beter deze is voor het milieu.

https://www.bredenoord.com/nl/kennis/biobrandstof/