Energie Management Specialisten
Image default
Verbouwen

De veiligheid van D-sluitingen, hijsogen en hijsbanden

D-sluitingen, hijsogen en hijsbanden zijn onder andere de materialen die veelal gebruikt worden om zware lasten te hijsen of te slepen. U kunt zich voorstellen wanneer een zware last de lucht in wordt getild, dit op alle fronten veilig moet kunnen. Als werkgever heeft u de verantwoording over de veiligheid van al het materiaal dat uw medewerkers gebruiken. Werkgevers zijn wettelijk verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek en deze ook te waarborgen. Echter wordt pas als het kwaad geschied is, onderzocht waardoor het kon gebeuren. Dan is het natuurlijk al veel te laat. Daarom is een werkgever verplicht om jaarlijks een inspectie te laten uitvoeren door bijvoorbeeld de bij EKH aangesloten inspectiebedrijven. Beproevingen van D-sluitingen.

D-sluitingen op veiligheid getest?

Een heel specifiek onderdeel van het grotere geheel zijn natuurlijk de D-sluitingen, hijsogen en hijsbanden. Als deze niet in orde blijken te zijn, zijn de gevolgen niet te overzien. Niet alleen uw werkgever heeft een verplichting, ook als werknemer heeft u zowel rechten als verantwoordelijkheden voor uw eigen welzijn en dat van uw collega’s. Uw rechten als werknemer om in een veilige en gezonde omgeving te werken zijn bij wet aan u gegeven en kunnen over het algemeen niet worden gewijzigd of verwijderd door uw werkgever. Vermoed u een mankement aan bepaalde D-sluitingen, het is ook uw taak om uw werkgever hiervan in kennis te stellen.

Enkele van deze rechten zijn

  • U dient gratis te worden voorzien van persoonlijke beschermings- en veiligheidsuitrusting.

  • U mag uw werkzaamheden neerleggen en uw werkgebied verlaten, zonder enige consequenties als u zich redelijkerwijs zorgen maakt over uw veiligheid.

  • U moet uw werkgever vertellen over eventuele gezondheids- en veiligheidsproblemen die u ervaart.

  • U moet tijdens de werkdag rustpauzes kunnen houden.

Verenigd

Binnen EKH hebben zich keurbedrijven van hijs- en hefmiddelen aangesloten die het doel voor ogen houden om het veiligheidsniveau van hijs- en hefmiddelen naar een zo hoog mogelijk niveau te tillen. Dit bewerkstellingen zij door duidelijke wettelijke normen en richtlijnen te hanteren voor hijs- en hefmiddelen. Duidelijkheid komt de gebruiker, die zowel werkgever als werknemer kan zijn, duidelijkheid in alle onduidelijkheid die ontstond na het wegvallen van enige regulering door de overheid. Daar was grote behoefte aan omdat de volledige verantwoordelijkheid voor volledige veiligheid daardoor bij de werkgever kwam te liggen.